Soms is er een periode in je leven dat je ergens mee zit en er niet alleen uitkomt. Op een gegeven moment merk je dat je daardoor klachten krijgt die je eerder niet had. Je werk, je vrije tijd, en de omgang met anderen worden er negatief door beïnvloed. Je kan het zo laten en niets doen. Je kan ook aan de slag gaan om het plezier in je leven terug te winnen. In dat geval is het verstandig om hulp of begeleiding te zoeken bij een ervaren en professionele psycholoog. Inge de Boer & partners kunnen helpen wanneer je last hebt van:

  • lichamelijke klachten (zoals nek- en schouderpijn, hoofdpijn, rugpijn, 'whiplash' klachten, 'RSI', chronische vermoeidheid) zonder structurele medische afwijking
  • overspannenheid, 'burnout'
  • angst, schuldgevoel, somberheid, depressie
  • dwangmatig handelen of terugkerende gedachten
  • problemen in relatie, gezin en/of vriendschappen
  • psychische problemen rondom werk, werkloosheid of studie
  • problemen bij het ouder worden
  • psychische en/of psychosociale problemen in verband met een ernstige ziekte
  • traumatische ervaringen en posttraumatische stress symptomen.


Gang van zaken

Na aanmelding volgt de eerste afspraak. Over het algemeen kunt u binnen 2 weken na aanmelding bij ons terecht voor een eerste afspraak, en hebben we geen wachtlijst.

De procedure kent vervolgens drie fasen:

1. In het 'intake'gesprek gaat het om kennismaking en om het verhelderen van je vraag, probleem of situatie. Er is gelegenheid om te bezien of onze werkwijze je aanspreekt. Soms doen we nader onderzoek met behulp van vragenlijsten. We stellen een – voorlopige – diagnose en ronden af met een advies. Dat kan luiden dat behandeling bij ons is aangewezen en soms dat je meer baat kunt hebben bij begeleiding elders.

2. Is dat eerste het geval dan starten we vervolgens met de behandeling: We kiezen een benadering die het beste past bij je vraag of probleem, en die je de meeste kans op succes biedt. We doen dat in overleg met jou. Zo gebruiken we onder meer cognitief-therapeutische technieken waarbij het opsporen en corrigeren van irrationele ideeën centraal staat, ontspanningsmethoden uit de gedragstherapie, communicatieve vaardigheden en gevoelsreflecties uit de Rogeriaanse therapie, systeemtheoretische inzichten waarin de wisselwerking in relatie of gezin wordt ontleed, of een meer oplossingsgerichte werkwijze waar niet zozeer aan het probleem maar aan de oplossing wordt gewerkt. De kwaliteit van leven staat steeds centraal. We informeren je verwijzer wanneer de behandeling zal gaan starten.


Vaak maken we gebruik van (oefen)opdrachten, zodat je in eigen tijd en tempo kunt leren en oefenen. Ook kun je zelfhulpliteratuur meekrijgen, of gebruik maken van e-health toepassingen wanneer je daar baat bij hebt. Altijd stellen we doelen waardoor helder wordt wanneer er vorderingen worden gemaakt, wanneer niet, en hoe dat komt.

Wanneer ons aanbod niet past bij wat je nodig hebt verwijzen wij door naar een andere vorm van zorg, zoals een RIAGG, een psychiater of het maatschappelijk werk.

3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt tenslotte plaats in een afsluitend gesprek, waarbij we je een aantal vragen stellen over je ervaringen tijdens de behandeling. De effecten van de behandeling worden gemeten met een zgn ROM vragenlijst.

 

Contact

Inge de Boer & partners
Coachhuis
Oorsprongpark 7
3581ET Utrecht
Tel.: 06 28 656 383
E-mail: inge@ideboer-partners.nl

Kwalificaties