Verwijzing door de huisarts
Op grond van uw klachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog). Dit kan direct of nadat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner.


Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de intake bespreken we het te verwachte aantal gesprekken. Afhankelijk van de aard van de problematiek is dat doorgaans 5 tot 15 sessies


Wat kost het?

In 2017 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische BGGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur.
Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Bij niet verzekerde zorg of wanneer u er voor kiest zelf te betalen, hanteren wij een tarief van € 90,- per sessie van drie kwartier. Voor relatietherapie geldt een tarief van € 120,- per sessie van een uur.
Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.


Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. (Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.)


Wie betaalt de rekening?

Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars bij wie we de behandeling rechtstreeks indienen.


Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij vragen met ons of met uw zorgverzekeraar. Tevens kunt u voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische BGGZ ook de website van het NIP raadplegen  (www.psynip.nl)

Contact

Inge de Boer & partners
Coachhuis
Oorsprongpark 7
3581ET Utrecht
Tel.: 06 28 656 383
E-mail: inge@ideboer-partners.nl

Kwalificaties